Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Ukázky brandingu

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl této značky prostřednictvím galerie vybraných ukázek.

Branding showcase

Take a look at unified graphic visual style of this brand through a gallery of selected samples.

Práce s grafikou

Návody a ukázky, jak pracujeme s grafikou.

Work with graphics

Tutorials and examples of how we work with graphics.

Grafické podklady

Neveřejná stránka.

Design resources

Private page.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte Evu Zehnálkovou.

Need help?

Contact Eva Zehnalkova for more information.

podpora@dobrobot.cz